پویا

علاقه مند به دنیای تکنولوژی و برنامه نویسی. یک نویسنده در تک فید